Equip de govern

Estás en: | L’Ajuntament | Equip de govern
CàrrecNomRegidoria
Alcaldessa-PresidentaSra. Pilar Díaz RodríguezUrbanismo, Fomento y Patrimonio.
RegidorD. Baldomero Martínez DíazInfraestructures i Obres Públiques, Agricultura i Camins Rurals.
RegidoraSra. Alegría Herrero LorcaCultura, Festes, Educació, Benestar Social i Dona.
RegidorD. Francisco Javier Sánchez MaciáEsports, Joventut i Promoció Institucional (Xarxes Socials).
RegidoraSra. Mª Goretti Mañogil RodríguezPromoció Econòmica, Comerç i Turisme.