Notícies

Estás en: Inicio | Notícies

EDICTE – OBERTURA DE PERÍODE DE COBRAMENT VOLUNTARI

Es posa en coneixement dels contribuents i altres interessats que, a partir del pròxim dia 7 de març i fins al 10 de maig, tots dos inclusivament, tindrà lloc la cobrança voluntària dels següents tributs: Gestió Suma:Impost sobre Vehicles de Tracció MecànicaRecollida de Residus Sòlids Urbans Gestió Ajuntament:Exaccions municipals: Guals El pagament de rebuts podrà … Read more